GPS Системи

 

 

Охрана на МПС

Услугата Охрана на превозни средства гарантира спокойствие на клиентите, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на територията на цялата страна, за опазване на тяхната най-рискова инвестиция - автомобилът.

 

Как се осъществява охраната на МПС:

Превозните средства се охраняват ефективно от GPS контролен център с денонощен режим на работа, при изрично заявяване на желание за това от страна на клиента по един от двата описани по-долу начина:

 

Чрез гласова връзка с GPS контролния център

Клиентът натиска инсталиран в купето на автомобила бутон за връзка с Контролния център и заявява желанието си автомобила да бъде охраняван, като съобщава персоналния си кодов номер. Операторът потвърждава поемането на охраната на превозното средство.

 

Чрез идентификационен чип

Подаването и снемането на охраната на превозното средство се осъществява чрез допир на идентификационния чип до четец, инсталиран в купето на автомобила.

 

 

Контрол и управление на автомобилен парк

GPS устройството използва Глобалната Позиционираща Система (GPS), за да определи точното местоположение на превозни средства, хора или други обекти към които е прикрепено, като записва в себе си информация за местоположението и статуса на обекта на определени интервали от време.

Записаната информация може да бъде съхранявана в паметта на устройството и да бъде трансферирана на по-късен етап към централен сървър с база данни (Системи за последващ анализ - Off-line системи) или да бъде трансферирана в реално време (Системи за проследяване в реално време - On-line системи).

 

Системи за проследяване в реално време – On-line системи

On-line системите се използват предимно за диспечеризиране на транспортните дейности, а също и в случаите когато има нужда от проследяване на транспортния парк през целия ден. При тях GPS устройството трансферира записаната информация за местоположението и статуса на обекта на кратки интервали от време по GPRS.

Чрез On-line системите транспортният мениджър има бърз поглед върху местоположението на всички превозни средства и ако се наложи има възможност да ги пренасочи по други маршрути, като по този начин спестява време и парични средства, както и постига оптимално използване на наличния човешки и транспортен ресурс.

Диспечерът/Транспортният мениджър винаги знае дали превозните средства пристигат навреме или закъсняват и дали изпълняват предначертания им маршрут.

On-line системите са подходящи за превозни средства, които пътуват в границите на България.

 

Системи за последващ анализ - Off-line системи

Off-line системите позволяват контрол на изминатите маршрути на превозните средства на края на работния ден/седмица или на друг инервал от време избран от клиента.

При тези системи GPS устройството записва в своята вътрешна памет информация за позициите и статуса на превозните средства, на интервал от време или при изминаване на определена дeстанция

Това позволява лесно изтегляне на натрупаните данни в устройствата за последващ анализ на информацията по CSD канал

Натрупаната информация може да бъде изтеглена при завършване на транспортната задача на превозното средство или във всеки един момент, в който това е необходимо за транспортния мениджър

Off-line системите са подходящи за компании, които извършват международен транспорт, тъй като трансфера на данните в реално време в роуминг е сравнително скъпо решение